• ผู้ผลิตและจำหน่าย
  สกรูน๊อต รีเวท หมุดย้ำ

  รับงานสั่งตามแบบ ตามต้องการทุกชนิด
  สกรูเกลียวปล่อย , เกลียวมิล , เกลียวหุน
  เกลียวชิพบอร์ด , เกลียวสูง-ต่ำ , เกลียวสามเหลี่ยม
  สกรูผ่าปลาย , วู๊ดสกรู , สตัด , น๊อต , แหวน , รีเวท
  หมุดย้ำ , สลัก และงานรับสั่งทำพิเศษ

โรงงานผลิตสกรูน๊อต ผลิตสินค้าภายใต้ JIS IFI DIN ISO BS หรือแบบพิเศษต่างๆ

สินค้าที่ผลิตมีสกรูเกลียวปล่อย , เกลียวมิล , เกลียวหุน , เกลียวชิพบอร์ด , เกลียวสูง-ต่ำ , เกลียวสามเหลี่ยม
สกรูผ่าปลาย , วู๊ดสกรู , สตัด , น๊อต , แหวน , รีเวท , หมุดย้ำ , สลัก และงานรับสั่งทำพิเศษตามที่ลูกค้า
ต้องการ วัตถุดิบที่ใช้เป็นสแตนเลส ทองเลือง , ทองแดง อลูมิเนียม เหล็ก และอื่นๆ

สินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่าย

สกรูเกลียวปล่อย , เกลียวมิล , เกลียวหุน , เกลียวชิพบอร์ด , เกลียวสูง-ต่ำ , เกลียวสามเหลี่ยม , สกรูผ่าปลาย , วู๊ดสกรู , สตัด , น๊อต , แหวน , รีเวท , หมุดย้ำ , สลัก และงานรับสั่งทำพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ วัตถุดิบที่ใช้เป็นสแตนเลส ทองเลือง , ทองแดง อลูมิเนียม เหล็ก และอื่นๆ